DOKUMENTI

Finansijski izveštaj za 2023. godinu

Godišnji plan rada školske 2023/2024.

Godišnji izveštaj o radu 2022/2023.

Školski program 2022-2026.

Školski razvojni plan 2023-2026.

Pravilnik o sistematizaciji

Godišnji plan rada škole 2022/2023.

Izveštaj o radu škole 2020/2021.

Razvojni plan ustanove 2020-2023.

Pravilnik o načinu evidentiranja i praćenja društveno korisnog odnosno humanitarnog rada

Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih u školi

Pravilnik o postupku javnih nabavki

Pravilnik o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika

Pravilnik o radu škole

Pravilnik o stepenu i vrsti obrazovanja

Statut škole

Poslovnik o radu Nastavničkog veća

Poslovnik o radu Školskog odbora

Poslovnik o radu Saveta roditelja

Poslovnik o radu Učeničkog parlamenta

Pravila ponašanja dece učenika i zaposlenih

Pravilnik o kancelarijskim i arhivskom poslovanju

Pravilnik o vaspitno disciplinskoj odgovornosti učenika

Informator o radu

Pravilnik o računovodstvu

PLAN RASHODA  ŠKOLE U 2021. GODINI

PLAN RASHODA  ŠKOLE U 2022. GODINI

Obrazloženje budžetu za 2021. godinu

Obrazloženje budžetu za 2022. godinu

Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu grada Kikinde za 2022. godinu

 BILANS STANJA na dan 31.12.2021. godine

BILANS PRIHODA I RASHODA u periodu od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine

 IZVEŠTAJ O KAPITALNIM IZDACIMA I PRIMANJIMA u periodu od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine

IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA u periodu od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine

IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA u periodu od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine

INFORMATOR O RADU OSNOVNE ŠKOLE "JOVAN POPOVIĆ" KIKINDA

EVIDENCIJA PODATAKA O OSTVARIVANJU RODNE RAVNOPRAVNOSTI

PLAN UPRAVLJANJA RIZICIMA OD POVREDE PRINCIPA RODNE RAVNOPRAVNOSTI

PLAN MERA ZA OSTVARIVANjE I UNAPREĐENJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI OŠ ,,JOVAN POPOVIĆ” U KIKINDI ZA 2023. GODINU

 

 

Legetøj og BørnetøjTurtle