Zaposleni

 

Nenastavni kadar

Ime i prezime

Zaduženja

Jelena Krvopić  

Direktor

Ivana Aškić

Školski pedagog

Svetlana Iličin

Sekretar škole

Ivanka Grujić

Šef računovodstva

Aleksandra Zorić

Administrativni radnik

Katica Jančić

Učitelj u produženom boravku

Gordana Laković

Bibliotekar

Nastavni kadar
Grupa ljudi       Grupa ljudi
Razredna nastava Predmetna nastava

Pomoćno osoblje

Prezime i ime

Zaduženja

Zorica Grujić

Pomoćni radnik

Vanja Radu

Jasmina Momčilov

Marija Grujić

Biljana Purać

Vesna Ziramov

Olgica Detari

Servirka

Đuro Basta

Kotlar/Domar

Legetøj og BørnetøjTurtle