Učenički parlament

 

Parlament čine po dva predstavnika odeljenja sedmog i osmog razreda što znači da školske 2020/21. godine broji 8 članova.Učenici se udružuju u parlament radi:

   • davanja mišljenja i predloga stručnim organima školskom odboru, savetu roditelja i direktoru o pravilima ponašanja u školi, merama bezbednosti učenika, godišnjem planu rada, školskom razvojnom planu, školskom programu, načinu utvrđivanju školskog prostora, izboru udžbenika, slobodnim i vannastavnim aktivnostima, učešću na sportskim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i van nje i drugim pitanjima od značaja za njihovo obrazovanje;
   • razmatranja odnosa i saradnje učenika i nastavnika ili stručnog saradnika i atmosfere u školi;
   • obaveštavanja učenika o pitanjima od posebnog značaja za njihovo školovanje i o aktivnostima učeničkog parlamenta;
   • aktivnog učešća u procesu planiranja razvoja škole i u samovrednovanju škole;
   • predlaganja članova stručnog aktiva za razvojno planiranje i tima za prevenciju vršnjačkog nasilja iz reda učenika.

Učenički parlament bira dva predstavnika učenika koji učestvuju u radu školskog odbora, u skladu sa članom 119. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Učenički parlament ima poslovnik o radu.

Saradnik u smislu pružanja pomoći radu ovog tela učenika biće stručni saradnik, Ivana Aškić.

Tokom septembra meseca članovi učeničkog parlamenta će izabrati svoje rukovodstvo. Zainteresovani učenici će sačiniti svoje programe rada koje će na sastancima prezentovati, pa će se članovi parlamenta odlučiti za program i predstavnika koji po njihovom mišljenju najviše odgovara njihovim potrebama, a naravno u skladu sa delokrugom rada učeničkog parlamenta.

U okviru Učeničkog parlamenta formiran je i Vršnjački tim za zaštitu učenika od nasilja, a čine ga predstavnici učenika od petog do osmog razreda.

 

Plan i program rada Učeničkog parlamenta

Aktivnosti

Vreme

Realizatori

Izbor predstavnika odeljenja (kandidatura, izbori)

septembar

odeljenske zajednice

Konstituisanje Učeničkog parlamenta

septembar

učenički parlament

Izbor rukovodstva Parlamenta

septembar

učenički parlament

Učešće predstavnika Učeničkog parlamenta u rad Školskog odbora  i školskih timova i veća ( ŠRP, preduzetništvo,)

sptembar

koordinator učeničkog parlamenta

Upoznavanje članova Parlamenta sa zakonskim okvirom delovanja parlamenta, sa pravima i dužnostima članova; upoznavanje sa normativnim aktima škole (Statut; Program rada škole); Zakonom o osnovama sistema (deo koji se odnosi na učenike)

Zakonom o osnovnom obrazovanju i vaspitanju; Pravilnikom o ponašanju učenika; Poslovnikom o radu parlamenta, Pravilikom o upisu u srednju školu i sl.

septembar

koordinator učeničkog parlamenta

Dogovor o aktivnostima vezanim za realizaciju Dečje nedelje

septembar

učenički parlament

Realizacija Dečje nedelje

oktobar

učenički parlament

Sastanak učeničkih parlamenata osnovnih i srednjih škola na nivou opštine

oktobar

učenički parlament

Ispitivanje potreba učenika odeljenja – predloga učenika važnih za rad Parlamenta sa ciljem organizovanja predavanja, tribina i sl.

oktobar

učenički parlament

Problemi u školskom životu i diskusija na temu poboljšanja uslova školskog života i promocije učtivog ponašanja

oktobar

učenički parlament

Obeležavanje dana prosvetnih radnika

novembar

učenički parlament

Dogovor o aktivnostima povodom obeležavanja Dana škole

oktobar/novembar

učenički parlament

Obeležavanje Dana škole

novembar

učenički parlament, nastavnici, učenici

Razmatranje postignuća učenika na klasifikacionim periodima

oktobar, januar, april, jun

učenički parlament

Rad sa članovima Parlamenta o načinima donošenja odluka, preuzimanju odgovornosti, timskom radu i planiranju akcija,

novembar

koordinator učeničkog parlamenta

Organizacija humanitarnih žurki u školi povodom obeležavanja značajnih datuma

tokom godine

učenički parlament

Učešće u organizaciji proslave Svetog Save

januar

učenički parlament

Obeležavanje Dana tolerancije, Međunarodnog Dana sreće, Dana ljubavi i prijateljstva, Dana ružičastih majci

u skladu sa datumom određenog dana koji se obeležava

učenički parlament

Uspostavljanje saradnje i druženja sa učeničkim parlamentom druge osnovne škole u opštini

tokom godine

rukovodstvo učeničkog parlamenta

Uključivanje u aktuelne projekte u školi i lokalnoj zajednici-  mini školski projekat Sredom u Jovi

tokom godine

učenički parlament, učenici, nastavnici, roditelji

Predlog za učenika generacije

maj

učenički parlament, učenici

Organizacija maturske večeri i svečane priredbe povodom dodele diploma

maj/jun

učenički parlament, učenici, nastavnici

Izbor Najučenika i Najnastavnika

drugo polugodište

učenički parlament

Analiza rada Učeničkog parlamenta

maj

učenički parlament

 • Članovi Učeničkog partlamenta školske 2022/23. godine:
 • VII-1 Iličin Nevena (podpredsednik UP)
 • VII-1 Atanacković Ivana
 • VII-2 Iva Đomparin/Sara Rofa
 • VII-2 Mila Jerinkić (zapisničar)
 • VIII-1 Sanja Mileusnić (predednik UP)
 • VIII-1 Nina Brkljač
 • VIII-2 Marija Mrvičić/Elena Pročikević
 • VIII-2 Jelena Došen/ Strahinja Olajić
Legetøj og BørnetøjTurtle