Jovan Popovic Kikinda

Učenički parlament

LogoJPopovic

facebook-logo-square-webtreatsetc 106120-3d-glossy-orange-orb-icon-people-things-people-worker  

 

 

 

AktivneSkole           12027596 162669527414365 4335412259158504929 n

Serbian Chinese (Simplified) English German Hungarian Italian Norwegian Romanian

Učenički parlament

Parlament čine po dva predstavnika odeljenja sedmog i osmog razreda. Učenici se udružuju u parlament radi davanja mišljenja i predloga stručnim organima Školskom odboru, Savetu roditelja i direktoru o pravilima ponašanja u školi, merama bezbednosti učenika, godišnjem planu rada, školskom razvojnom planu, školskom programu, načinu utvrđivanju školskog prostora, izboru udžbenika, slobodnim i vannastavnim aktivnostima, učešću na sportskim takmičenjima i organizaciji svih manifestacija učenika u školi i van nje i drugim pitanjima od značaja za njihovo obrazovanje.

U okviru Učeničkog parlamenta je formiran Vršnjački tim za zaštitu učenika od nasilja.

Učenički parlament broji 10 članova.

Program rada Učeničkog parlamenta pogledajte OVDE.

Program rada Vršnjačkog tima pogledajte OVDE.

Članovi Učeničkog parlamenta školske 2017/18. godine:
VIII-1
Anđela Veskov – predsednik Učeničkog parlamenta
Nina Sredić - zapisničar

VIII-2
Marko Nadlački
Dunja Boćan

VIII-3
Nestor Iličin
Ludajić Bojan

VII-1
Milica Latković - zamenik predsednika
Snežana Đuran

VII-2
Desaka Ćirić
Milan Lovrić

Članovi Vršnjačkog tima za zaštitu učenika od nasilja su:

Nestor Iličin VIII-3 - predsednik tima.
Marko Nadlački VIII-2
Desanka Ćirić VII-2
Tara Terno VI-1
Vanja Radulaški V-2

5. oktobar 2017. godine Poziv za sastanak Učeničkih parlamenata i izveštaj sa sastanka