Jovan Popovic Kikinda

Školski odbor

LogoJPopovic

facebook-logo-square-webtreatsetc 106120-3d-glossy-orange-orb-icon-people-things-people-worker  

 

 

 

AktivneSkole           12027596 162669527414365 4335412259158504929 n

Serbian Chinese (Simplified) English German Hungarian Italian Norwegian Romanian

Školski odbor

 

Školski odbor je organ upravljanja ustanove. Broji devet članova, tri nastavnika iz škole, tri predstavnika roditelja, tri predstavnika lokalne društvene zajednice koje imenuje i razrešava skupština jedinice lokalne samouprave. Sednicama školskog odbora prisustvuje i učestvuje u njihovom radu predstavnik sindikata u školi, bez prava odlučivanja.

Sastav Školskog odbora:

Predstavnici lokalne zajednice:

  • Jelena Kun
  • Petar Grbić
  • Vladimir Radlović

Predstavnici škole:

  • Dragana Volarov, nastavnica matematike, predsednik Školskog odbora
  • Jelena Vukobrat, nastavnica matematike
  • Ivana Aškić, stručni saradnik

Predstavnici roditelja:

  • Marijana Iličin
  • Sonja Ćirić
  • Vesna Mirčić

Aktivnosti Školskog odbora:

Donosi statut, pravila ponašanja u ustanovi i druge opšte akte i daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji poslova; donosi program obrazovanja i vaspitanja, razvojni plan, školski program, godišnji plan rada i usvaja izveštaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i samovrednovanju; donosi plan stručnog usavršavanja zaposlenih i usvaja izveštaj o njegovom ostvarivanju; utvrđuje predlog finansijskog plana za pripremu budžeta Republike Srbije; donosi finansijski plan ustanove u skladu sa zakonom; usvaja izveštaj o poslovanju, godišnji obračun i izveštaj o izvođenju ekskurzija, odnosno nastave u prirodi; raspisuje konkurs i bira direktora; razmatra poštovanje opštih principa, ostvarivanje ciljeva obrazovanja i vaspitanja i standarda postignuća i preduzima mere za poboljšanje uslova rada i ostvarivanje obrazovno-vaspitnog rada; donosi plan stručnog usavršavanja zaposlenih i usvaja izveštaj o njegovom ostvarivanju; odlučuje po žalbi, odnosno prigovoru na rešenje direktora; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju i statutom.

Organ upravljanja donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.