Jovan Popovic Kikinda

Savet roditelja

LogoJPopovic

facebook-logo-square-webtreatsetc 106120-3d-glossy-orange-orb-icon-people-things-people-worker  

 

 

 

AktivneSkole           12027596 162669527414365 4335412259158504929 n

Serbian Chinese (Simplified) English German Hungarian Italian Norwegian Romanian

Savet roditelja

 

U školi je planiran rad Saveta roditelja, kao savetodavnog tela. Broji 18 članova koje čine roditelji učenika, po jedan iz svakog odeljenja i roditelj koji je predstavnik romske zajednice. Savetom roditelja rukovodi predsednik Saveta roditelja, Danijela Pudar, majka učenika drugog razreda. Savet roditelja predlaže predstavnike roditelja dece, odnosno učenika u organ upravljanja; predlaže svog predstavnika u stručni aktiv za razvojno planiranje i u druge timove ustanove; predlaže mere za osiguranje kvaliteta unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada; učestvije u postupku predlaganja izbornih predmeta i u postupku izbora udžbenika; razmatra predlog programa obrazovanja i vaspitanja, razvojnog plana, godišnjeg plana rada, izveštaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i samovrednovanju; razmatra namenu korišćenja sredstava ostvarenih od donacija i od proširene delatnosti ustanove; predlaže organu upravljanja namenu korišćenja sredstava ostvarenih radom učeničke zadrruge i prikupljenih od roditelja; razmatra i prati uslove za rad ustanove, uslove za odrastanje i učenje, bezbednost i zaštitu dece učenika; učestvuje u postupku propisivanja mera iz člana 42. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; daje saglasnost na program i organizovanje ekskurzije, odnosno programe nastave u prirodi i razmatra izveštaj o njihovom ostvarivanju; razmatra i druga pitanja utvrđena statutom.

Savet roditelja svoje predloge, pitanja i stavove upućuje organu upravljanja, direktoru i stručnim organima ustanove.